Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Video


2013-05-02

Tethys Oil om sin börsnotering

Den 2 maj 2013 tog oljebolaget Tethys Oil steget upp på Stockholmsbörsen, dvs en flytt från First North-listan till Nasdaq OMX Smallcap. Företagets VD Magnus Nordin svarar här på ett antal frågor i samband med noteringen.

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Liknande klipp:

Följ oss