Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Video


2023-05-11

Noteringskandidaten Mavatar matchar patient och läkemedel

Mavatar utvecklar och tillverkar diagnostik för läkemedelsbehandling. Bakgrundsproblemet är att medicineringen är ineffektiv hos många patienter. Problemet uppstår på grund av sjukdomarnas komplexitet; varje sjukdom kan innebära förändrade interaktioner mellan tusentals gener, som kan variera mellan patienter med samma diagnos. Flera faktorer spelar en avgörande roll för sådana variationer, bland annat ålder, kön, metabolism och etnicitet.

I dag behandlas många patienter utan att hälso- och sjukvården har verktyg för att förutsäga effekten eller biverkningarna av ett läkemedel.

Mavatar har utvecklat en lösning som hjälper kliniker att hitta rätt behandling för varje individ.

Mavatars lösning består av en diagnostisk plattform som har verktyg för att förutsäga optimal behandling för enskilda patienter med flera sjukdomar.

Mavatar ska notera sina aktier på First North under hösten 2023. Verksamheten presenteras här av Johan Juhlin.

Liknande klipp:

Följ oss