Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

21 januari 2023

Systemair är en vinnare på den gröna omställningen och energipriserna

Systemair är en vinnare på den gröna omställningen och energipriserna


Dagens Industri har gjort en analys av Systemair som mynnar ut i en köprekommendation. Aktien är inte billig, men den senaste veckans kursfall är ett bra tillfälle att köpa.


Dagens Industri har gjort en analys av Systemair som mynnar ut i en köprekommendation. Bolaget är inne i en period av bra tillväxt i kombination med att rörelsemarginalen utvecklas åt rätt håll. Bolaget gynnas av den gröna omställningen och energipriserna i Europa. En dyr euro i relation till kronan är också positivt för bolaget.

Systemair-aktien har de senaste månaderna gått upp markant så man får ingen fyndvärdering, men aktien föll under den senaste veckan så Di anser att man ska ta tillfället i akt.

“Lönsamheten pekar uppåt, den gröna omställningen spelar det välrenommerade verkstadsbolaget rakt i händerna och någon försämrad konjunktur märks inte av. Med en stark efterfrågan på produkterna och fina vinstutsikter är aktien väl värd ett köp – inte minst efter den senaste veckans kursdipp.”


Fler analyser:

Lyko Groups aktie har halverats, nu är det köpläge

Tre bra aktier att köpa vid inledningen av 2023

SPACtvå får en köprekommendation av Affärsvärlden med förvärvet av Frilans Finans

Nynoterade Astor får en neutral rekommendation av Affärsvärlden

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Beowulf Mining är verksamt i tre länder

Beowulf Mining är verksamt i tre länder

Beowulf Mining är verksamt i tre länder. En av bolagets stora satsningar är i Sverige med Kallak-projektet. VD Kurt Budge presenterar verksamheten i samband med en nyemission. Bolagets aktier är noterade både på AIM i London och Spotlight i Sverige.

Följ oss