Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

27 september 2017

Intervju med BiBBInstruments - borrar sig in i tumörer

Intervju med BiBBInstruments - borrar sig in i tumörer


BiBBInstruments har en spännande familj av biopsi-instrument med en patenterat borrfunktion som nu börjar kommersialiseras. Företaget står inför en notering på Aktietorget och vi har därför gjort en intervju med vd Fredrik Lindblad.


Vad gör BiBBInstruments?

BiBB utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill för tidig upptäckt av cancertumörer. Vi kommer att erbjuda en familj av biopsi-instrument, med en patenterad borrfunktion, som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna. Vi verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör och vår vision är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik.

I augusti erhöll ni CE-märkning av ert första kommersiella biopsi-instrument, vad innebär det?

EndoDrill GI Upper är vårt första biopsi-instrument som lanseras i Sverige. Det är ett engångsinstrument som används för att diagnostisera djupa tumörer i magsäcken. En randomiserad klinisk studie har visat att EndoDrill GI Upper tar signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Tidigare diagnos innebär att patienten kan erhålla optimal, skräddarsydd behandling, t ex cellgift, så fort som möjligt. Redan en vecka efter lanseringen i augusti så hade vi levererat instrument till sex sjukhus i Sverige.

Ni utvecklar en hel familj av instrument, när kommer de att kommersialiseras?

Vår utvecklingspipeline inkluderar ytterligare fem EndoDrill-instrument samt ett forskningsprojekt. Vi kommer att använda vår patenterade borrfunktion i vanliga cancerformer såsom lung-, tarm-, lever-, bröst- och prostatacancer. Vår målsättning är att lansera alla instrumenten under 2018-2019. Det finns många synergier i form av komponentinköp, gemensam IP och snarlika regulatoriska krav då instrumenten i grunden har samma delar och funktioner.

Vilken är er största utmaning?

Det finns naturligtvis många utmaningar för ett relativt litet bolag som utvecklar en innovation på en mångmiljardmarknad, endoskopi, med ledande spelare som Olympus och Boston Scientific. Om intresset för våra produkter fortsätter i lika hög grad så kan en tuff utmaning bli att hinna utbilda alla nya kunder.

Vad planerar ni att uppnå under det kommande året?

Under det närmaste året ska vi fortsätta med lanseringen av EndoDrill GI Upper i Sverige med utbildning och säljaktiviteter. Vi utvecklar också flera nya EndoDrill-instrument, bl a ett för lungcancer, och år 2018 blir intensivt med utveckling, kliniska studier och förhoppningsvis lanseringar senare på året.

Ni gör en nyemission inför er notering på Aktietorget, vad ska de pengarna användas till?

Finansieringen ska användas för fortsatt marknadsintroduktion av vårt första lanserade instrument, EndoDrill GI Upper, samt genomförande av kliniska studier för nya indikationer följt av lansering av ytterligare tre biopsi-instrument i EndoDrill-familjen.

Slutligen – varför ska en investerare teckna aktier i er nyemission?

Jag tycker att idén att borra sig in i tumören för att få ett djupare och bättre prov är genial i all sin enkelhet. Unik och patenterad metod som kan användas för flera närbesläktade instrument för de vanligaste cancerformerna. Ett erfaret ledningsteam, en för branschen mycket snabb utveckling och lanserad första produkt med försäljning till sex sjukhus första veckan. Det låter väl som en intressant resa att vara med på.


Läs mer om BiBBInstruments nyemission och notering.

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med tillgångar i främst Sverige. Bolaget har tillgångar inom brett spektrum, fokus är grafit, sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och tungsten. Bolaget är noterat på TSX Venture i Kanada men planerar att parallellnotera sig på First North innan 2017 är slut.

Följ oss