Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

5 december 2014

Holmasjön Prospektering gör intressanta undersökningar

Holmasjön Prospektering gör intressanta undersökningar


Holmasjön Prospektering gör intressanta prospekteringar i direkt anslutning till gamla Klevagruvan i Småland. Gör en mindre nyemission och planerar för en framtida listning.


Holmasjön Prospektering AB är som namnet antyder ett prospekteringsbolag, med inriktning på bas- och ädelmetaller i Sverige. Under 2014 färdigställde bolaget IP-mätningar och magnetiska mätningar på undersökningstillståndet Holmasjön som bolaget förfogar över. Vilket är beläget i direkt anslutning till Klevagruvan i Småland, tidigare en av Sveriges mest lönsamma gruvprojekt.

De initiala mätningarna samt stenprover visar att Holmasjön kan förfoga över betydande mängder koppar, guld och titan. Styrelsen bedömer att det finns ytterligare prospekteringspotential i området.

Platserna för sex borrmål är redan identifierade via oberoende tolkning av de IP-mätningar och magnetiska mätningar som genomförts under hösten 2014. För närvarande arbetar bolaget med att ta fram arbetsplaner avseende det kommande borrprogrammet samt att handla upp borrtjänster.

Styrelsen för Holmasjön har fattat beslut att genomföra en mindre kapitalanskaffning under december 2014 och att vidta de åtgärder som behövs för att kunna lista bolagets aktier på en lämplig marknadsplats i framtiden.

Vi har inte lyckats komma över något memorandum ännu så länge, så intresserade får kontakta bolaget själva och fråga om ett. Om ni får ett så skicka gärna en kopia till oss på adressen info (@-tecknet) nyemissioner.se.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med tillgångar i främst Sverige. Bolaget har tillgångar inom brett spektrum, fokus är grafit, sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och tungsten. Bolaget är noterat på TSX Venture i Kanada men planerar att parallellnotera sig på First North innan 2017 är slut.

Följ oss