Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

28 mars 2014

Dentware gör dentalprodukter med Arcam-skrivare

Dentware gör dentalprodukter med Arcam-skrivare


Dentware är medicinteknikföretaget som gör dentalprodukter med de omtalade Arcam-skrivarna. Företaget gör nu en nyemission inför sin notering på Aktietorget. Företagets VD Ulf Nilsson svarar på frågor.


Fakta:

Dentware gör en nyemission som stänger den 7 april och sedan listas aktierna på Aktietorget den 9 maj.

Kan du kort berätta vad Dentware är för bolag?

Dentware är ett medicintekniskt bolag som tillverkar dentalprodukter med fokus på broar och kronor.

Hur skiljer ni er från konkurrenter i branschen?

Våra konkurrenter delas i två grupper:

1. De som använder CNC-styrd frästeknik (Subtraktiv teknik). Vår bedömning är att mer än 95% av leverantörerna av implantatprotetik använder sig av denna teknik. Relativt dyr teknik.

2. De som - liksom Dentware - använder metallsintringsteknik (Additiv teknik). Denna teknik kan i sin tur delas upp i i) Laserstrålesintring (SLM) och ii)Elektronstrålesintring (EBM*). Dentware arbetar med båda teknikerna. Det finns konkurrenter vad avser lasersintring, men på electronstrålesintringssidan är Dentware sannolikt ledande på inom dentalprotetikområdet. Genom Dentwares "know-how" på programmeringssidan är företaget även på framkant vad avser lasersintring.

*Dentware använder Arcams EBM-maskin i produktionen. Denna maskin har avsevärt högre produktionskapacitet än en lasersintringsmaskin. EBM-tekniken är med andra ord kostnadseffektivare och därmed konkurrenskraftigare.

Vad har ni för långsiktig strategi och målsättning i bolaget?

Dentware kombinerar industriell spetskompetens med individanpassad dental teknologi för att nå målet är att bli en av de ledande aktörerna på marknaden av dental- och implantatprotetiska produkter framställda genom tekniken ”Additiv Manufacturing” (AM).

Årets mål är att få tillgång till kapital för att komplettera/öka maskinparken och att snabbt få igång en aktiv marknadsföring och försäljning. Indirekt leder detta till den högst realistiska målsättningen att redan under hösten börja "tjäna pengar".

Framtida mål: Att kunna bli en ledande aktör inom den dentaltekniska branschen. Detta mål anser vi inte vara orealistiskt eftersom företaget inhyser en unik industriell spetskompetens inom området "Additiv manufacturing (AM)", som kan anpassas till individanpassad dentalteknologi

Hur stor är marknaden och vilken penetration är rimlig att uppnå?

Den är gigantisk. Idag ersätts årligen 110 miljoner tänder i världen. Världsmarknaden för dentalimplantat beräknas till ca 2 miljarder euro och beräknas växa med 17-18 % per år.* Dentware levererar broar till implantaten. Folkrika nationer som Kina och Indien är stora potentiella framtida marknader och behovet är mycket stort.

*Dentware framställer "kompletteringen" till de beninläkta implantaten, nämligen överkonstruktioner i metall.  Varje implantat behöver någon form av individanpassad stabil överkonstruktion. Utanför/ovanpå metallöverkonstruktionen bygger därefter tandteknikern på tänder i porslin, akrylt eller komposite. Det är således ett direkt samband mellan antalet inopererade implantat och behovet av suprakonstruktioner. En ökande volym implantatbehandlingar leder till en ökande volym överkonstruktioner.


Dentware gör just nu en nyemission på 15 miljoner kronor där med sista teckningsdag den 7 april, inför bolagets listning på Aktietorget den 9 maj.

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med tillgångar i främst Sverige. Bolaget har tillgångar inom brett spektrum, fokus är grafit, sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och tungsten. Bolaget är noterat på TSX Venture i Kanada men planerar att parallellnotera sig på First North innan 2017 är slut.

Följ oss