Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

29 september 2011

Cavotec klart för notering

Cavotec klart för notering


Fredagen den 23 september godkände Stockholmsbörsens bolagskommitté Cavotecs ansökan om att noteras på börsen i Stockholm. Godkännandet, som är avhängigt av ytterligare några administrativa åtgärder samt att noteringsprospektet slutgiltigt registreras av den svenska Finansinspektionen, är ett avgörande steg mot bolagets notering på Stockholmsbörsen


Ytterligare ett viktigt steg togs den 26 september när Nya Zeelands High Court gav Cavotec tillstånd att fullfölja den föreslagna ackordsuppgörelsen och processen att avnotera bolaget från börsen i Nya Zeeland.

– Godkännandet från Stockholmsbörsens bolagskommitté är en milstolpe för vårt företag, det ger tydliga signaler att Cavotec accepteras som en del i en av världens största aktiebörser. Att Nya Zeelands High Court givit oss tillstånd att fortsätta den föreslagna ackordsuppgörelsen bereder vägen för koncernens framtida tillväxt, säger Cavotecs vd Ottonel Popesco.

Samma dag beslutade också styrelsen att inte öka kapitalet i samband med noteringen på Stockholmsbörsen.

– Vår styrelse har beslutat att ingen nyemission behövs i nuläget eftersom Cavotec har en stark balansräkning och nyligen tecknade ett kreditavtal omfattande 80 miljoner euro. Bolaget fortsätter att göra fantastiska framsteg på marknaden och har levererat enastående resultat. Detta, i kombination med den nuvarande osäkerheten på de finansiella marknaderna, gör att vi anser att en nyemission i detta läge skulle ge fel signaler både till våra investerare och till marknaden i allmänhet. Styrelsen kommer att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra aktielikviditeten i Cavotec och bredda den svenska aktieägarbasen när marknadsvillkoren förbättras, kommenterade Cavotecs styrelseordförande Stefan Widegren.

Styrelsen är fortsatt optimistisk inför noteringen på Stockholmsbörsen. Den starka orderboken på 102,1 miljoner euro i slutet av augusti är resultatet av ett brett produktutbud och global närvaro – två nyckelfaktorer för Cavotecs fortsatta framgång som leverantör av system för innovativ och hållbar integrering mellan fast och mobil energi-, bränsle- och flygplatsutrustning.

Aktieägarna kommer inom några dagar att få en uppdaterad plan över hur ackordsuppgörelsen framskridit hittills. De kommer också att få en detaljerad beskrivning över hur handel med aktierna kommer att gå till för de aktieägare som är bosatta i Nya Zeeland.

Av: Emil Paulsson

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med tillgångar i främst Sverige. Bolaget har tillgångar inom brett spektrum, fokus är grafit, sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och tungsten. Bolaget är noterat på TSX Venture i Kanada men planerar att parallellnotera sig på First North innan 2017 är slut.

Följ oss