Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

22 juni 2015

7 kommande noteringar

7 kommande noteringar


Sju förtetag som planerar att notera sina akiter är Capio, Anticimex, Swemet, Claria Pharma, MedWeb, Wifog och Signia Group.


Capio - Ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag har fått ett datum för sin börsnotering, det blir den 30 juni. Efter en kommande nyemission på 750 Mkr blir post-money-värderingen drygt 6,8 Mdkr.

Anticimex - Vi hör från flera håll att EQT planerar att börsnotera Anticimex inom en ganska snar framtid. Företaget är känt för skadedjursbekämpning, men har numera en breddad verksamhet för bra inomhusmiljö och säker mat. EQT köpte företaget av Ratos år 2012.

Swemet - Säljer produkter och bygger system åt elnätsbolag i Europa baserat på bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Noteras på NGM Nordic-MTF den 21 juli och gör en nyemission inför det.

Claria Pharma - Förutom att namnet ger en viss vägledning så vet vi ännu inte vad bolaget gör, men de listar sig på First North under tredje kvartalet. VD är Scott Boyer, som även sitter i styrelsen på det noterade bolaget Karessa Pharma.

MedWeb - Bygger en konkurrensneutral plattform som bygger på ett samarbete mellan vårdgivare, journalsystemsleverantörer, apotek och leverantörer av systemstöd till apoteken för att erbjuda förbeställning eller hemleverans av receptbelagda läkemedel. Listar sig på First North under tredje kvartalet.

Wifog - Operatören som erbjuder gratis mobiltelefoni och datauppkoppling ska notera sig på First North i juli via ett omvänt förvärv av Forestlight. Noteringen skulle egentligen redan vara genomförd, men kapitalanskaffningen som Wifog förbundigt sig till verkar ha tagit lite längre tid.

Signia Group - Består av en grupp företag inom internetannonsering och siktar på att lista sig under första kvartalet 2016.

Läs även: De aktuella börsnoteringarna kommenterade

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials - Intervju med VD inför notering

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med tillgångar i främst Sverige. Bolaget har tillgångar inom brett spektrum, fokus är grafit, sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och tungsten. Bolaget är noterat på TSX Venture i Kanada men planerar att parallellnotera sig på First North innan 2017 är slut.

Följ oss