Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

25 oktober 2017

2cureX matchar patient och läkemedel

2cureX matchar patient och läkemedel


2cureX har utvecklat en metod för att avgöra vilket läkemedel som är mest effektivt för en cancerpatient. Företaget står inför en notering och vi har därför gjort en intervju med vd Ole Thastrup.


Fakta:

2cureX noterars på Nasdaq First North den 24 november och gör inför det en nyemission som stänger den 27 oktober.

Vad gör 2cureX?

Redan idag görs biopsier vid cancerbehandling och vi har utvecklat en metod som använder biopsin, alltså en liten del av cancervävnaden, för att odla upp mikrotumörer utanför patientens kropp. Dessa mikrotumörer behandlas sedan i ett ex-vivo-test, IndiTreat (Individual Treatment Design), med tillgängliga läkemedel. Därigenom kan 2cureX schematiskt se vilka läkemedel som är effektiva för behandling av den specifika patienten.

IndiTreat är således en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom optimera cancerbehandlingen. IndiTreat mäter effekt och resistans av alla relevanta cancerläkemedel på patientens egna cancerceller innan behandlingen har inletts. Från det att biopsi tas till dess att behandling inleds finns ett arbetsfönster som IndiTreat passar naturligt in i.

Metoden är utvecklad och kliniskt testad på fler än 900 patienter med lovande resultat. Under den senast färdigställda studien identifierade IndiTreat en effektiv behandling i 58 procent av fallen, medan motsvarande responsnivå för kontrollgruppen som mottagit standardbehandling uppgick till under 30 procent.

Hur ser er affärsmodell ut?

2cureX avser sälja IndiTreat kommersiellt och ta en avgift per genomfört test. Vi har för avsikt att etablera siter i de länder vi är verksamma och därigenom ha laboratorium på de marknader som vi avser att agera på. I dagsläget har vi exempelvis siter i Tyskland och Danmark. 

Vad är er största utmaning?

Marknadsetablering är alltid en utmaning. IndiTreat beräknas att lanseras under 2020. För att säkerställa att detta kommer att hända har vi etablerat samarbeten och närvaro hos några av de mest framstående cancersjukhusen i Europa, t.ex. Rigshospitalet i Köpenhamn, Vejle Hospital, Universitetssjukhuset i Hamburg samt Queen Elisabeth Hospital i Birminghamn.

Vad planerar ni att uppnå under kommande år?

2018:

Etablera intäktsstrategier för marknaderna i Danmark, Tyskland, Sverige, Storbritannien och Frankrike.

Fullborda de två juridiskt föreskrivna certifikaten CE-IVD och ISO:13485.

Utforska/etablera ytterligare anläggningar för tester i Tyskland, Storbritannien och Sverige.

Förberedelser för en säljorganisation kring större onkologicenter, antingen genom egna laboratorium eller lokala partners.

Färdigställande av patientrekrytering i valideringsstudie.

2019:

Slutförande av klinisk valideringsstudie.

Utforska/etablera ytterligare anläggningar för tester i Frankrike och Italien.

2020:

Marknadslansering av IndiTreat i Danmark, Tyskland, Sverige.

Marknadsexpansion till England, Frankrike och Italien genom dotterbolag eller lokala partners.

Ni blev tidigare i år utvalda att få pengar från EU:s Horizon 2020-program, hur mycket pengar är det och vad ska de användas till?

2cureX har blivit utvalda av EU:s Horizon 2020 att erhålla bidrag om totalt cirka 29 MSEK under de kommande tre åren. Bidraget ska bland annat finansiera den kliniska valideringsstudie som inleddes i oktober 2017, vilken genomförs i syfte att validera IndiTreat inför planerad marknadslansering. Studien är avsedd att finansieras i sin helhet av Horizon 2020-bidraget samt de deltagande klinikerna och beräknas avslutas under slutet av 2019.

Ni gör en nyemission på 18,3 Mkr inför er notering på Nasdaq First North, vad ska pengarna användas till?

Uppbyggnad av säljorganisation, cirka 45-50 %

Etablering av ytterligare valideringssiter, cirka 30-35 %

CE-märkning och ISO-certifiering av IndiTreat, cirka 5-10 %

Etablering av intäktsstrategier i Danmark, Tyskland, Sverige, England och Frankrike, cirka 15-20 %

Slutligen, vad vill du säga till de som funderar på att investera i 2cureX?

Det finns redan ett antal läkemedel som är mycket effektiva hos vissa cancerpatienter, tyvärr svarar i genomsnitt endast 25-30 procent positivt på behandling. Det finns således ett enormt behov av en teknik som IndiTreat som kan matcha rätt kombination av läkemedel med den enskilda patienten. IndiTreat övervakar unikt om tillgängliga behandlingar kommer att blockera tillväxten av små tumörer härrörande från patientens tumör. IndiTreat kan komma att bli för cancerbehandling vad bakteriell känslighetstestning är för infektionssjukdomar.


Läs mer om nyemission och notering.

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

LIDDS, har utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid

LIDDS, har utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid

LIDDS är ett läkemedelsbolag som utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid. Vd Monica Wallter presenterar verksamheten i samband med en företrädesemission.

Följ oss