Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

23 november 2017

Ökad säkerhetsmedvetenhet ger en bra marknad för Tempest Security

Ökad säkerhetsmedvetenhet ger en bra marknad för Tempest Security


Tempest Security är en av Sveriges största helhetsleverantörer av säkerhetstjänster. Bolaget gör just nu en nyemission inför sin notering på First North den 6 december. Nyemissioner.se har därför gjort en intervju med vd Andrew Spry.


Vad gör Tempest Security?

Vi är idag en av Sveriges största helhetsleverantörer av säkerhetstjänster. Sedan jag och Thomas Löfving, nuvarande CFO i Tempest, grundade bolaget år 2009 har vi växt snabbt, både organiskt och genom förvärv. Idag har vi över 450 medarbetare och en stabil och växande kundbas. Sedan starten har vår utgångspunkt varit att skapa långsiktiga relationer med såväl våra kunder som våra medarbetare – vi vill vara en partner snarare än en leverantör eller arbetsgivare, något som visat sig vara en välfungerande strategi.

Vi har segmenterat våra tjänster i fyra verksamhetsgrenar som vi ser täcker hela spektrumet av fysiska säkerhetstjänster;

  • Bevakning, som omfattar stationär och ronderande bevakning med väktare, ordningsvakter och skyddsvakter.
  • Teknik, som omfattar installation och service av inbrottslarm, passagesystem och övervakningskameror.
  • Särskilda tjänster, som omfattar personskydd, utredningar, bakgrundskontroller och säkerhetskonsultation.
  • Övervakning, som omfattar larmcentralstjänster och fjärrövervakning via kamera.

Med det senaste förvärvet (Falck Security AB, auktoriserad larmcentral) kan vi skapa skalbarhet i affärerna på ett annat sätt än vi tidigare kunnat. Med vårt breda utbud av tjänster ser vi nu fler möjligheter att arbeta med en betalningsmodell som lutar mer åt abonnemang än tidigare.

Hur ser marknaden för säkerhetstjänster ut?

Vi märker tydligt av en ökad säkerhetsmedvetenhet både globalt och regionalt. Den sociala och politiska oro som råder på många platser är viktiga drivkrafter för den offentliga och privata säkerhetsmarknaden. Företag blir alltmer beroende av privata säkerhetsbolag i takt med att offentlig säkerhet som polis och rättsväsende enligt mångas uppfattning inte räcker till, samtidigt som både företag och privatpersoner ställer allt högre krav på säkerhet såväl hemma som på sina arbetsplatser.

Det finns därtill en bred generell uppfattning om att brottsfrekvensen ökar. Detta förklaras delvis av omfattande rapportering i media kring brottsoffer, vilket leder till högre upplevd osäkerhet hos medborgare. Säkerhetsbranschen i Europa möter stor efterfrågan i spåren av bland annat terrordåd, som var en stark faktor för tillväxt för flera stora säkerhetsbolag under 2016. Marknadens trender och drivkrafter utgörs vidare av ökad urbanisering, beroende av stabil drift, outsourcing av säkerhet och utveckling av infrastruktur.

Historiskt sett har säkerhetsbranschen inte påverkats markant av ekonomiska konjunkturer, den kan anses vara relativt icke-cyklisk. Vår uppfattning är att företag och privatpersoner behöver säkerhetstjänster oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur.

Hur har er tillväxt sett ut och vad kan vi vänta oss under kommande år?

Vi har under de senaste 5 åren haft en genomsnittlig tillväxt om 50 % per år och sedan bolaget startade sin verksamhet 2009 har bolaget haft ett positivt resultat på EBITDA nivå. Vi ser att Tempest Security under kommande 3-5 åren når en omsättning om 500 MSEK eller mer med en EBITDA-marginal om lägst 10 % på lång sikt.

Vilka är era största utmaningar framåt?

Vi växer snabbt, vilket är fantastiskt roligt, men det innebär också att personalförsörjning är vår främsta utmaning och kommer att fortsätta vara det framöver. Vi ställer stora krav på de vi anställer i fråga om kvalitet och professionalitet i kundbemötandet - oavsett om det gäller en säkerhetsvakt eller någon som arbetar med bakgrundskontroller. Vi har genomfört diverse förstärkningar i vår organisation för att kunna hantera detta framöver, bl.a. genom att stärka upp vår HR-avdelning markant. Vi jobbar också kontinuerligt med att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare, för att fortsätta locka de bästa talangerna i branschen.

Ni gör en nyemission inför er notering på First North, vad ska ni använda pengarna till?

Tempest har en ambitiös tillväxtstrategi som omfattar såväl organisk tillväxt som förvärv. En del av kapitalet kommer att nyttjas till förvärv och en del till att ytterligare stärka bolagets plattform för fortsatt organisk tillväxt. En ansenlig del kommer att användas till att bygga vidare på vår försäljningsavdelning.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Tempest Security?

Dels väntas de underliggande drivkrafter som driver efterfrågan på säkerhetstjänster både i Sverige och globalt vara fortsatt starka. Bortsett från branschens generella väntade uppgång så ser vi de möjligheter som vår position och produktportfölj medför. Vi kommer från en entreprenöriell bakgrund som skiljer sig från den som många andra större aktörer i branschen har. Det uppskattas hos kunderna att vi är snabbfotade och vana att anpassa vårt erbjudande efter kundens specifika behov. Vår tillväxtstrategi är beprövad och hittills har vi uppnått de mål vi haft. Med noteringen är vårt fokus att skapa tillväxt med större lönsamhet och starkare marginaler.

Läs mer om Tempest Securitys nyemission och notering.

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Presentation av Rolling Optics vid notering

Presentation av Rolling Optics vid notering

Axel Lundvall, vd för Rolling Optics, presenterar verksamheten i samband med noteringen på First North. Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik.

Följ oss