Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

First North

First North är en alternativ marknadsplats, där kraven och reglerna inte är lika hårda. Den övervakas av OMX, som bland annat driver Stockholmsbörsen, och godkända rådgivare. De företag som uppfyller inträdeskraven för handel på First North får tillträde till en transparent och likvid marknadsplats.

First North tillhandahåller infrastruktur för handel och distribution av aktieinformation. Varje företag som godkänns för handel måste ha ett avtal med en godkänd rådgivare. Den godkända rådgivaren har ett avtal med börsen samt ett med företaget. Rådgivaren säkerställer att företaget uppfyller inträdeskraven och de löpande förpliktelser som sammanhänger med att företagets aktier är godkända för handel på First North. Dessutom övervakar den godkända rådgivaren löpande att företaget iakttar reglerna och rapporterar omedelbart till börsen om någon regel bryts.

Formellt sett är handeln på First North inofficiell och företagen på First North är formellt sett onoterade. First North åtnjuter dock relativt hög status genom attt OMX står bakom listan. Många företag ser även en notering på First North som ett steg mot en notering på O-listan.

OMX drev tidigare en liknande marknadsplats i Sverige, Nya Marknaden. Den införlivades den 12 juni 2006 i First North, en mer ambitiös lista med nordiska ambitioner. First North finns förutom i Sverige även i Danmark.

Läs mer: http://www.firstnorth.se

Övriga listor

Följ oss