Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Kategorier
Länkar

Fondkommissionärer

Carnegie Investment Bank AB

En av de ledande aktörerna i Sverige. Carnegie har kontor i åtta länder och fokuserar på Norden. Carnegie Investment Bank är en ledande investmentbank med nordiskt fokus och kontor i åtta länder. Carnegie har institutioner, företag och privatpersoner som kunder, och är verksamt inom områdena värdepappershandel, investment banking, och private banking. Carnegies tidigare affärsområde för kapitalförvaltning bedrivs sedan januari 2010 som fristående verksamhet under namnet Carnegie Asset Management.

Erik Penser Bankaktiebolag AB

En oberoende privatägd bank som erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster. Företaget fick banktillstånd i september 2008 och bytte då samtidigt namn från Erik Penser Fondkommission till Erik Penser Bankaktiebolag.

Evli Bank Abp

Evli Bank är en oberoende investmentbank, som erbjuder förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, analys samt corporate finance-tjänster. Bolagets kunder består av institutioner, företag och förmögna privatpersoner.

Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till förträdesvis marknadsnoterade Small Cap-bolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Fokusområde är företag som befinner sig i en turnaround-situation, strategi- och ägarförändringar. Den gemensamma nämnaren är att de behöver nytt kapital eller nya ägare.

Aqurat Fondkommission AB

Aqurat Fondkommission vänder sig primärt till små och medelstora svenska bolag som befinner sig i en expansiv fas. Som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear erbjuder Aqurat ett brett utbud av tjänster inom ramen för corporate finance.

Partner Fondkommission AB

Partner Fondkommission verkar huvudsakligen på den nordiska marknaden med fokus på transaktioner i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Västra Hamnen Fondkommission AB

Västra Hamnen Fondkommission är en oberoende fondkommissionär som erbjuder såväl privatpersoner som profesionella aktörer ett sparande, finansiella transaktioner samt möjlighet till finansiell rådgivning. Västra Hamnen Fondkommission bistår även företag hjälp med exempelvis kapitalanskaffning samt rådgivning i samband med företagsaffärer. Huvudägare är shejk Mohammed Al Amoudi som är välbekant i svenskt näringsliv, bland annat från oljebranschen.

Birger Jarl Fondkommission AB

Birger Jarl Fondkommission är en mindre fondkommissionär som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, med fokus på corporate finance.

Eminova Fondkommission AB

Eminova Fondkommission fokuserar på administration av de flesta typer av kapitalmarknadstransaktioner, så som nyemissioner, listningar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp. Raka budskap och en jordnära inställning till hur transaktioner skall genomföras är något Eminova är känt för.

Spread betting

Teknisk analys

Axier

Teknisk analys och annan aktierelaterad analys.

Profitexia

Stockhelp Pro, ett program för teknisk analys.

Tanalys

Tanalys erbjuder teknisk analys på aktier, index, råvaror och valutor från marknadens ledande analytiker helt gratis.

Ekonomimedia

Affärsvärlden

En av sveriges främsta tidningar för kvalitativ analys och ingående artiklar.

Dagens Industri

Sveriges främsta dagliga tidning för ekonominyheter.

Privata Affärer

Som namnet antyder så fokuserar man på privatpersoners ekonomi.

Råvarumarknaden.se

Din guide till råvaror och investeringar. Lär dig hur råvarumarknaderna fungerar, hur du investerar och vilka indikatorer som kan användas för att utvärdera prisutvecklingen. Allt från guld och olja till fryst apelsinjuice och grismagar.

Realtid

En udda men intressant mix av ekonominyheter. Realtid sticker ut genom att ofta bevaka företag som är listade på de mindre marknadsplatserna.

Bloggar

Nyttiga länkar

Finansevent

Finansevent samlar alla investerarmöten och utbildningsdagar i en översiktlig kalender. Upptäck spännande möten och anmäl dig enkelt. Om du anordnar ett event kan du även lägga upp det själv.

Övrigt

Startaeget.se - Starta Eget Företag Forum

Forum och mötesplats för dig som driver eget eller vill starta eget företag.

AlltOmMarknaden.se

AlltOmMarknaden.se är din plats på nätet där du kan lära dig allt om finansmarknaden. Lär dig nya saker och fräscha upp de kunskaper du redan har. Allting presenteras med video-filmer som gör att kunskapen är behaglig att ta till sig.

Marknadsplatser

Nasdaq OMX Stockholm

Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) är den främsta börsen i Sverige. Förutom efter bransch så är de noterade företagen indelade efter storlek i tre kategorier, Smallcap, Midcap och Largecap.

NGM Equity

Nordic Growth Market (NGM) är en börs för tillväxtföretag. NGM står under Finansinspektionens tillsyn, och har så gjort sedan de blev en auktoriserad marknadsplats 1999.

Nordic MTF

Nordic MTF är en plattform för handel i små och medelstora tillväxtföretag som ännu inte hunnit bli mogna för en börsnotering och är utvecklad efter EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Handeln sker i Nordic Growth Markets (NGM) handelssystem under avdelningen Nordic MTF. För att ett bolag skall kunna handlas på Nordic MTF krävs att bolaget gjort en ansökan till Nordic Growth Market och blivit godkänt för handel. Nordic MTF har inte samma juridiska status som en reglerad marknad och kraven på bolagen är mindre omfattande än på en börslista. En placering i ett bolag som handlas på Nordic MTF är därför mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Nordic Growth Market ansvarar för övervakningen av bolagen på Nordic MTF, både när det gäller informationsgivning och handeln i aktien. Nordic MTF är en vidareutveckling av Nordic OTC. Företagen som var noterade på Nordic OTC överfördes till Nordic MTF.

Aktietorget

Syftet med Aktietorgets verksamhet är för det första att hjälpa utvecklingsbara företag att skaffa ägarkapital från den aktieintresserade allmänheten samt, för det andra, att tillhandahålla ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktierna i de bolag som noteras på Aktietorgets lista. Aktietorget var tidigare en auktoriserad marknadsplats. Man valde dock under 2007 att bli en MTF (handelsplattform) i likhet med Nordic MTF och First North.

Alternativa Listan

Alternativa Listan är en lista för att handla aktier. Aktierna på denna marknadsplats är formellt sett onoterade. Alternativa Listan har arrangerat handel i aktier sedan 2003. Sedan 2015 är Alternativa Listan en del av Pepins, som bland annat även driver Pepins Market och Fans Market. På Alternativa Listan handlas företagens aktier på förutbestämda dagar. Företagens storlek och ägande gör en daglig prissättning olämplig, varför priset fastställs via en auktionsmodell alternativt av ett särskilt Marknadsråd. Under varje handelstillfälle handlas därmed aktien till ett max två fastställda priser.

First North

First North är en alternativ marknadsplats, en så kallad MTF, som drivs av Nasdaq OMX. Kraven och reglerna inte är lika hårda som på börsen.

Följ oss