Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ziccum AB
Ziccum AB

Ziccum AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

ziccum.com

Verksamhet:

Ziccum utvecklar och kommersialiserar det patenterade och unika instrumentet för spraytorkning, LaminarPace. LaminarPace är ett innovativt och patenterat, CE-märkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket låga förluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter.

Ägare:

Uppdatering: Inhalation Sciences Sweden AB 73 %, men kommer inför noteringen att minska sitt innehav genom att bara till en liten del delta i nyemissionen.

Inhalation Sciences Sweden AB.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

25 oktober 2018

Värdering:

Uppdatering: 15 Mkr pre-money och 28,5 Mkr post money vid noteringen är planen i början av april 2018. Post money 30,5 Mkr om ett lån på 2 Mkr kvittas mot aktier i stället för att betalas tillbaka.

Uppdatering: 15 Mkr pre-money och 25 Mkr post money vid noteringen är planen så som den ser ut i mars 2018.

Övrigt:

I slutet av januari 2018 meddelade Inhalation Sciences att de ska notera sitt dotterbolag Ziccum på Aktietorget under fjärde kvartalet 2018.

Uppdatering: Inhalation Sciences skriver i mitten av mars 2018: "Ziccum AB kommer att ansöka om upptagande av bolagets aktier till handel på AktieTorget. Förberedelserna för notering har påbörjats och noteringsprocessen kommer att pågå under andra och tredje kvartalet. Avsikten är att Ziccum ska noteras under oktober 2018.

I samband med noteringen kommer en noteringsemission att genomföras med målsättningen att ta in ca 10 MSEK för att öka kommersialiseringstakten av Ziccums teknologi för spraytorkning, LaminarPace. Inhalation Sciences ägare kommer att ha förtur att teckna aktier till en attraktiv värdering i noteringsemissionen. Preliminär värdering är 15 MSEK (pre-money)."

Uppdatering: I mitten av juli 2018 erhåller Ziccum 0,5 Mkr i bidrag från EU's Horizon 2020-program.

Uppdatering: Första handelsdag på Spotlight är planerad till 25 oktober 2018.

Uppdaterat: 2018-10-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss