Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Zenergy AB
Zenergy AB

Zenergy AB
Lovsjö 41
555 92 Jönköping

Hemsida:

www.zenergysystem.se

Verksamhet:

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; CBC Investment Group AB 7,19 %, Christer Hovdegård 2,15 %, Nils Olof Magnusson (inkl bolag) 2,03 %, Per Gunnarsson 1,51 %, Michael Lindström (inkl bolag) 1,43 %, Staffan Hane 1,35 %, Bergo Försäljning AB 1,12 %, Roland Björlin 1,08 %, Sven Olof Hallberg 1,04 %, Jan Peder Stensson 0,98 %, Övriga 80,12 %.

Vid årsskiftet 2013/2014 hade Zenergy 607 aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

7 december 2015

Värdering:

Uppdatering: 73,1 Mkr post money efter gjorda emissioner inför noteringen.

41,8 Mkr pre-money och 66,8 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, exkl tekningsoptioner.

Övrigt:

Zenergy meddelar under hösten 2012 att de arbetar för listning på First North under andra halvan av 2014.

Uppdatering: CBC Investment Group meddelar i februari 2013 att Zenergy ska lista sig under 2013.

Uppdatering: Zenergy bekräftar i slutet av april 2013 att bolaget planerar att lista sig under 2013. Eventuellt innan sommaren, men mer troligt under andra halvåret.

Uppdatering: Zenergys mycket närstående partner CBC Investment Group målar vid halvårsskiftet 2013 upp en mycket dyster bild för världsekonomin och rekommenderar att investerare gör bäst i att hålla sig borta från börsen. Låter alltså som att listningen på First North är uppskjuten.

Uppdatering: Zenergy gjorde en nyemission på 9 Mkr under december 2013-januari 2014.

Uppdatering: I årsredovisning för 2013 skriver Zenergy att de ska göra en notering under 2014.

Uppdatering: Bolagets alla tidsplaner för notering passeras gång på gång utan att de kommer i mål. Oklar status.

Uppdatering: I slutet av juni 2015 meddelar bolaget att de upptagit ett brygglån på 5,7 Mkr. Man säger vidare att en nyemission är planerad till hösten 2015 i samband med en notering.

Uppdatering: Zenergy gör en nyemission under oktober-november 2015 och listar sig sedan på Aktietorget den 3 december 2015.

Uppdatering: Zenergys bryggfinansiärer går med på att konvertera sina lån till aktier i nyemissionen inför noteringen. Med dessa teckningsförbindelser är 20,2 MSEK av emissionen säkerställd motsvarande ca 80 %.

Uppdatering: Zenergys emission blev övertecknad och företaget valde därför att göra en extra emission på 8 Mkr. Notering sker den 3 december 2015.

Uppdatering: Första dag för handel justeras till den 7 december 2015.

Uppdaterat: 2015-12-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss