Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i XSpray Pharma AB
XSpray Pharma AB

XSpray Pharma AB
Gunnar Asplunds Allé 32
171 63 Solna

Hemsida:

xspray.com

Verksamhet:

XSprays patenterade RightSize-teknologi kan formulera utmanande läkemedelssubstanser, inklusive de med låg löslighet i vatten, inhalerade läkemedelssubstanser och biofarmaceutiska läkemedel, med full kontroll över partikelegenskaper i nanometer till mikrometerområdet. XSpray Pharma AB hette tidigare XSpray Microparticles AB.

Ägare:

Östersjöstiftelsen och Recipharm Venture Fund är huvudägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

28 september 2017

Värdering:

Uppdatering: 271,8 Mkr post money.

Uppdatering: 139,8 Mkr pre-money och 271,8 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: Ca 140 Mkr pre-money och 220-240 Mkr post money är planen. 22 kr per aktie. (Uppdatering: Vi har fått uppgiften att emissionen mest sannolikt blir på 120 Mkr.)

Uppdatering: 100-150 Mkr skriver DI i mitten av juni 2017 att uppgifter indikerar.

Övrigt:

Ett konsortium lett av Östersjöstiftelsen och Recipharm Venture Fund köpte i september 2015 Xspray Microparticles av Karolinska Development, och tillförde då även 18 Mkr i kapital. Karolinska Development har kvar ett ekonomiskt intresse i form av en earn out.

I början av oktober 2016 fick vi information, från en källa som alltid brukar ha korrekt information, om att Xspray planerar för en notering på First North under 2017.

I styrelsen finns bland annat Hans Mikael Robert Arwidsson och Maris Gunars Normunds Hartmanis, vilka båda sitter noterade bolags styrelser.

Uppdatering: I början av november 2016 stängde bolaget en nyemission på 41 Mkr.

Uppdatering: I mitten av maj 2017 presenterar sig XSpray för investerare. Vi ser även att en forumsignatur som alltid brukar vara välinformerad skriver att prospekt för noteringsemission ska släppas i mitten av maj 2017. En notering under juni 2017 låter rimligt.

Uppdatering: XSpray ställer in ett antal investerarpresentationer som skulle hållits under andra halvan av maj 2017. Man kommer dock dyka upp på vissa tidigare inbokade event man deltar på med andra bolag. XSprays noteringsplan ser alltså ut att förskjutas, vilket borde vara en konsekvens av att noteringsklimatet för life science-bolag under våren 2017 blivit sämre och sämre.

Uppdatering: I mitten av juni 2017 skriver DI att XSpray ska noteras efter sommaren.

Uppdatering: I mitten av juni 2017 fick vi uppgifter att bolaget ska göra en emission på 80-100 Mkr i slutet av augusti - början av september 2017 och sedan notera sig på First North i början av oktober. I mitten av juni är redan 30-40 Mkr i stort sett säkrade och bolaget verkar optimistiskt om att säkra så mycket man önskar.

Uppdatering: I slutet av juni 2017 fick vi uppgiften att emissionen med största sannolikhet kommer att vara på 120 Mkr, och betydligt mindre sannolikt är 100 Mkr och 80 Mkr är det mycket låg sannolikhet på. Personen bekräftar tidsplanen på början av oktober 2017.

Uppdatering: I mitten av juli 2017 fick vi informationen att intresset för bolagets emission är stor bland institutioner och befintliga ägare. Institutioner ska ha tecknat sig för 72 Mkr och befintliga ägare ska ha tecknat sig för ca 45, dvs 117 Mkr totalt. Vidare säger uppgifterna att bolaget avser att ta in högst 132 Mkr totalt, dvs bara en liten del återstår för allmänheten.

Uppdatering: XSpray noteras på First North den 28 september 2017.

Uppdaterat: 2017-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss