Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i WizzCom 3D Productions AB
WizzCom 3D Productions AB

WizzCom 3D Productions AB
Box 189
101 23 Stockholm

Hemsida:

www.wizzcom.se

Verksamhet:

WizzCom är distributör av 3D-skärmar och har utvecklat en it-plattform till dessa.

Ägare:

Uppdatering: Den 31 december 2015; Northern Wind (fd Kopparberg Invest) 56,7 %, Mats Tonsjö 6,8 %, Anna-May Wester m bolag 4,9 %, Mr Alp Invest 3,1 %, Gösta Rydell 3,1 %, Bertil Söderberg 3,1 %, Eira AB 2,0 %, Tord Gustavsson 2,2 %, Övriga 22,1 %.

Innan nyemissionen i oktober 2014; Sensavis 60 %, MaxEquity AB 22 % och ytterligare 13 ägare.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Inställd

Tid:

Verksamheten såld i slutet av 2017

Värdering:

Uppdatering: Nära noll kronor i slutet av 2017 får man säga.

Uppdatering: 13,6 Mkr pre-money och 23,6 Mkr post money om emissionen under februari-mars 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 1 kr per aktie föreslås i slutet av 2015 en nyemissionen att göras till, till skillnad mot tidigare emissionspris på 4 kr.

24 Mkr pre-money och 26 Mkr post money om emissionen under oktober 2014 fulltecknas.

Övrigt:

WizzCom gör en nyemission under oktober 2014 och styrelsen har bestämt att lista bolaget så snart de finner det lämpligt.

Uppdatering: I juli 2015 framgår det av bolagets hemsida att en listningsprocess pågår. Återstår att se vad det innebär.

Uppdatering: I slutet av 2015 föreslås en riktad nyemission på 4 Mkr till 1 kr per aktie, att jämföras med de 4 kr som tidigare nyemission gjordes till. Vidare ska bolaget hålla en första kontrollbalansstämma. Dvs stor skillnad mot den information bolaget gav några månader tidigare om att listning pågick. Det verkar ha gått riktigt snett i bolaget.

Uppdatering: I augusti 2016 tillträdde Björn Back som ny VD. Han har uppgiften att leda bolaget till lönsam tillväxt.

Uppdatering: Northern Wind Ventures meddelade i slutet av 2016 att de har som mål att notera Wizzcom på NGM Nordic-MTF i slutet av 2017. Men med tanke på att noteringsplaner har kommunicerats under flera år och alltid misslyckats så ska man inte ta denna tidsplan allt för seriöst.

Uppdatering: I september 2017 bestämde WizzCom 3D Productions AB att sälja alla tillgångar till Wizzcom 3D AB (som tidigare hette Gameset Scandinavia AB) för 1,3 MKr. Det blir dock vara sju tusen kronor kvar då betalning sker genom att köparen tar över skulderna.

Tanken är att WizzCom 3D Productions AB ska fortsätta som produktionsbolag.

Tanken är att WizzCom 3D Productions ABs aktieägare ska erbjudas att köpa aktier i Wizzcom 3D AB.

Ingen notering således.

Uppdaterat: 2017-10-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss