Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Wifog AB
Wifog AB

Wifog AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

wifog.com

Verksamhet:

Wifog erbjuder gratis mobiltelefoni och mobilt bredband i utbyte mot att användaren ser på videoreklam ibland.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

28 september 2015

Värdering:

Uppdatering: 160 Mkr efter en nyemission på 30 Mkr under mars/april 2015.

112 Mkr pre-money och 132 Mkr post money om emissionen under augusti-september 2014 fulltecknas.

Övrigt:

Under hösten 2014 gör Wifog en form av crowdfunding där poster om 900 kr erbjuds. Planen är att lista företaget på First North under 2015.

Uppdatering: Wifog blev i september 2014 ett publikt bolag och gör en emission på upp till 20 Mkr. Bolaget siktar på att nå positivt kassaflöde och lista sig på First North under 2015.

Uppdatering: Det blir ingen direkt notering av Wifog AB, i stället görs ett omvänt förvärv av Forestlight Entertainment AB som är listat på First North. Wifogs aktieägare kommer efter det att ägas 96 % av aktierna i Forest Light (som sedan sannolikt byter namn till Wifog).

Uppdatering: Apportemissionen för att placera Wifog AB i Forestlight ändras till perioden 20 april 2015 – 6 maj 2015. Dvs det dröjer till maj innan det omvända förvärvet blir klart. Orsaken är att Wifog AB innan detta ska göra en emission på 30 Mkr, och det har dragit ut på tiden att få den registrerad.

Uppdatering: Den 5 maj 2015 meddelade Forestlight att den planerade affären med Wifog har falltit, då Wifog inte registrerat den nyemission som var förutsättningen. Forestlight skriver dock att affären fortfarande kan komma att genomföras, men att de samtidigt letar andra alternativ.

Uppdatering: I början av juni 2015 meddelades att noteringen via Forestlight nu ska bli av via en apportemission under juni. Om allt går som planerat bör det innebära att Wifog finns på First North någon gång i juli 2015.

Uppdatering: I mitten av juli 2015 meddelade Forestlight att deras erbjudande till Wifogs ägare tecknades till 95 %. Allt verkar således rulla på som det var planerat.

Uppdatering: Den 28 september 2015 blev transaktionen klar, dvs Wifog är nu noterat.

Uppdaterat: 2015-09-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss