Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i WeDontHaveTime AB
WeDontHaveTime AB

WeDontHaveTime AB
Birger Jarlsgatan 57 C
113 56 Stockholm

Hemsida:

wedonthavetime.org

Verksamhet:

We Don't Have Time har ambitionen att skapa det första sociala nätverket med fokus på klimatfrågan.

Ägare:

Innan nyemissionen i nov-dec 2018; Stiftelsen WeDontHaveTime Foundation 86,45 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Inom 18-24 månader, sagt i november 2018

Värdering:

Uppdatering: Man kan även anse att värderingen är 19,0 Mkr pre-money och 54,3 Mkr post money om emissionen under november-december 2018 fulltecknas, exkl optioner. Denna värdering tar då inte hänsyn till A-aktierna, som saknar rätt till utdelning (men har samma rätt till tillgångarna om bolaget likvideras."

140,3 Mkr pre-money och 175,3 Mkr post money om emissionen under november-december 2018 fulltecknas, exkl optioner.

Övrigt:

WeDontHaveTime gör en emission under november-december 2018 och skriver då att styrelsen har uttryckt en avsikt att notera aktien inom 18-24 månader.

Uppdaterat: 2018-12-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss