Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Webbster Media Group AB
Webbster Media Group AB

Webbster Media Group AB
Västra torggatan 11 3tr
652 25 Karlstad

Hemsida:

webbster.se

Verksamhet:

Webbster en kreativ och teknisk digitalbyrå. Företaget levererar unika idéer och lösningar med syfte att få företag att bli mer automatiserade och lönsamma. Webbster Media Group AB hette tidigare Webbster i Sverige AB.

Ägare:

Smart Energy Sweden Group AB 12 %, som innan en notering delar ut aktierna till sina aktieägare.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Inställd

Tid:

Bolaget havererat, likvidation ska föreslås

Värdering:

34 Mkr (8 kr per aktie) då huvudägare erbjuder aktier i en ägarspridning i april/maj 2016.

40 Mkr (10 kr per aktie) enligt emission under 2015.

Övrigt:

Smart Energy Sweden Group AB meddelade i början av oktober 2015 att Webbster ska notera sig på Aktietorget eller motsvarande lista, och att Smart Energy innan det delar ut sina 12 % till aktieägarna.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 blev Webbster ett publikt aktiebolag.

Uppdatering: Webbster har gjort en mindre justering av sitt namn. Huvudspåret för en notering är vad vi förstår nu NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Aktietorget kastade den 1 februari 2016 ut Smart Energy Sweden Group från sin marknadsplats och publicerade i samband med det svidande kritik mot företaget. Även värderingen på Webbster Media Group ifrågasattes. Vidare skrev Aktietorget att det finns kopplingar till "...personer som tidigare har misstänkts för allvarlig ekonomisk brottslighet.". Återstår att se hur NGM ser på saken.

Uppdatering: NGM säger någonting i stil med att de inte vill kopplas samman med bolag som inte varit välkomna på andra marknadsplatser.

Uppdatering: Webbster kommunicerar att de har för avsikt att notera sig på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: NGM bekräftar för FinWire att Webbster inkommit med en ansökan om notering på Nordic-MTF, men vill inte kommentera saken mer än så.

Uppdatering: I slutet av april 2016 siktar Webbster på att noteras på NGM Nordic-MTF under augusti 2016. Under april-maj 2016 gör huvudägaren en ägarspridning via befintliga aktier.

Uppdatering: Tidsplanen för noteringen höll inte, vi är inne i mitten av september 2016. Webbster Media Group har även kommunicerat att de ska byta namn till Webbster Equity, för att återspegla att bolagets huvudsakliga verksamhet ska vara investeringar.

Uppdatering: Det blir ingen notering av Webbster Media Group, bolaget fusioneras i stället med sin huvudägare Capital Conquest AB.

Uppdatering: Capital Conquest AB har beslutat att inte fusionera med Webbster Media Group AB då man inte anser att det är till fördel för Capital Conquest. Och Capital Conquest ska föreslå att bolaget ska likvideras då verksamheten inte fungerar.

Uppdaterat: 2018-05-03

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss