Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Watch it Live AB
Watch it Live AB

Watch it Live AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Hemsida:

watchitlive.eu

Verksamhet:

Watch It Live erbjuder ett stort utbud av skräddarsydda sport- och evenemangsresor över hela världen.

Ägare:

TopRight Nordic AB äger 14 % och ska dela ut 10 av dessa till sina aktieägare.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Slutet av 2018 eller början av 2019

Värdering:

Övrigt:

I slutet av april 2018 meddelade TopRight Nordic AB att de är delägare i Watch it Live som ska göra en kapitalanskaffning och notera sig. TopRight Nordic ska även dela ut ca 2/3 av sitt innehav till sina aktieägare.

Uppdatering: Watch it Live skriver i början av maj 2018 på sin hemsida att de siktar på en notering under tredje kvartalet 2018 och att man i samband med det även ska göra en nyemission.

Uppdatering: I början av september 2018 meddelade TopRight Nordic AB att de ska ta beslut om att dela ut aktier i Watch it Live AB. Den 1 oktober 2018 ska aktierna finnas på ägarnas konton. Man skriver vidare att Watch it Live AB planerar att göra en emission och notera sig.

Uppdatering: I slutet av september 2018 skriver TopRight att aktierna i Watch it Live är planerade att finnas på aktieägarnas depåer i början av oktober 2018.

Uppdatering: I slutet av september 2018 skriver Watch it Live att de under fjärde kvartalet 2018 ska göra en publik emission på 10,5 Mkr till en teckningskurs på 10,73 kr. Och sedan är det planerat att aktien ska listas på lämplig marknadsplats.

Uppdaterat: 2018-09-28

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss