Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vostok Emerging Finance Ltd
Vostok Emerging Finance Ltd

Vostok Emerging Finance Ltd
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, Bermuda

Hemsida:

www.vostokemergingfinance.com

Verksamhet:

Vostok Emerging Finance kommer primärt göra investeringar i bolag som tillhandahåller moderna finansiella tjänster, till exempel onoterade bolag aktiva inom finansiering för konsumenter, betalningslösningar och lån.

Ägare:

Vostok Nafta, som innan noteringen delar ut Vostok Emerging Finance till sina aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

16 juli 2015

Värdering:

Övrigt:

Vostok Nafta delar upp sin verksamhet och knoppar av sina innehav inom finansiella tjänster via Vostok Emerging Finance Ltd. En verksamhet som i maj 2015 till största del består av ägande i det noterade bolaget TCS Group Holding PLC.

Luxor Capital Group L.P. som är största ägare i Vostok Nafta meddelar samtidigt att de inte har för avsikt att förbli en långsiktig ägare.

Vostok Emerging Finance planerar att sälja delar av innehavet i TCS för att skaffa sig en kassa. Överväger även en företrädesemission under andra halvåret 2015.

Uppdatering: David Nangle har utsetts till VD och bolaget beräknas bli noterat den 16 juli 2015.

Uppdaterat: 2015-07-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss