Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vivoline Medical AB
Vivoline Medical AB

Vivoline Medical AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.vivoline.se

Verksamhet:

Vivoline Medical utvecklar teknik som ska förlänga användningsperioden av lungor för transplantation.

Ägare:

Christian W Jansson är en av aktieägarna (samt även styrelseordförande).

Uppdatering: Innan nyemission under mars/april 2013: Igelösa Life Science AB 40,48 %, Fata Morgana AB 23,58 %, Happy Land Holding AB 23,58 %, Övriga 12,36 %.

Igelösa Life Science AB kontrolleras till 80 % av styrelseledamot Stig Steen och till 20 % av styrelseledamot Nils Gyllenkrok. Styrelseordförande Christian W. Jansson äger 100 % i Fata Morgana AB. Happyland Holding AB ägs till 100 % av Paul Frankenius.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

15 maj 2013

Värdering:

Pre-money 50 Mkr och 62 Mkr post money (exklusive optioner) om emissionen inför listningen fulltecknas.

Övrigt:

Vivoline Medical gjorde under första kvartalet 2013 en nyemission på 6,5 Mkr och gör sig nu redo för att göra en publik nyemission, med efterföljande listning av bolaget.

Uppdatering: Det är på Aktietorget som företaget ska lista sina aktier. De börjar presentera sig under början av april 2013 på ett antal orter i Sverige.

Uppdatering: Företaget listar sig på Aktietorget den 15 Maj 2013 och gör innan det en nyemission.

Uppdaterat: 2013-05-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss