Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vinovo AB
Vinovo AB

Vinovo AB
Hamngatan 11
11147 Stockholm

Hemsida:

www.vinovo.se

Verksamhet:

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare.

Ägare:

Christian Pérez genom bolag, Tomas Althén genom bolag.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

22 oktober 2007

Värdering:

700,9 Mkr post-money enligt emissionen inför noteringen.

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss