Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vavel Game Studio
Vavel Game Studio

Vavel Game Studio

Hemsida:

www.vavel.gs

Verksamhet:

Vavel Game Studio är en spelutvecklare med närvaro i North Carolina, USA och Warszawa, Polen.

Ägare:

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

2019

Värdering:

Gaming Corps investerar i Vavel till en värdering på 25 Mkr.

Övrigt:

Gaming Corps meddelade i slutet av maj 2018 att de via ett konvertibellån investerar i Vavel Game Studio och att de ska notera bolaget i Sverige under 2018, via ett nytt svenskt moderbolag.

"Gaming Corps kommer att investera upp till 250 KUSD i upp till tre trancher via konvertibellån som kan utbytas till aktier till en bolagsvärdering om 25 MSEK. Därtill äger Gaming Corps rätt att förvärva lika många aktier som konvertibellånet kan utbytas till genom teckningsoptioner till samma bolagsvärdering under samma löptid. Gaming Corps ägarandel kan högst komma att uppgå till cirka 14,8 procent, genom fullt utbyte av konvertibler samt utnyttjande av teckningsoptioner, i ett isolerat scenario utan andra utspädningseffekter. Konvertibellånen har en årlig ränta om 10 % och konverteringstiden är 12 månader från undertecknandet av det fullständiga avtal som beräknas ingås i juni 2018. Konvertibellånen förutsätter motfinansiering med minst samma belopp från externa parter. Vavel svarar för samtliga kostnader, inklusive aktiekapitalet, för uppsättande av det svenska moderbolaget."

Uppdatering: I början av oktober 2018 skriver Gaming Corps "Vi har ännu inte ingått slutliga avtal om att förvärva aktier, alternativt teckna konvertibler, med PlayMagic och Vavel och därmed heller inte belastat likviditeten med investeringar utanför kärnverksamheten."

Vi tolkar det som att någon notering inte kommer att hinna bli av under andra halvåret 2018.

Uppdaterat: 2018-10-05

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss