Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Valeo Helseforsikring ASA
Valeo Helseforsikring ASA

Valeo Helseforsikring ASA
Vollsveien 13 C
1366 Lysaker / Norge

Hemsida:

www.valeoforsikring.no

Verksamhet:

Valeo Helseforsikring ASA är verksamt inom försäkringsbranschen. Sedan 2008 har Bolaget etablerat sig som en totalleverantör av hälso-, person- och personalförsäkringar, huvudsakligen i Norge. Genom ett unikt medlemskapskoncept erbjuds dessutom kompletterande tjänster inom området för hälsorådgiving och sjukdomsförebyggande tjänster. Samtliga produkter marknadsförs till såväl näringsliv som privatpersoner.

Ägare:

Bolaget har innan nyemissionen i november 2009 15 aktieägare, varav Peder Grimstad är huvudägare genom investmentbolaget Custos AS.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Våren 2010

Värdering:

Pre-money 40 Mkr och post money 50 Mkr (om fulltecknad) vid nymission i november/december 2009.

Övrigt:

Valeo Helseforsikring ASA planerar en notering i Sverige när marknadsklimatet är det rätta. Företaget gör en nyemission mot investerare i Sverige under november/december 2009.

Uppdatering: Valeo tidigarelägger noteringsplanerna till våren 2010 istället för slutet av 2010.

Uppdaterat: 2009-12-19

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss