Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vadsbo SwitchTech Group AB
Vadsbo SwitchTech Group AB

Vadsbo SwitchTech Group AB
Bibliotekstorget 8
171 45 Solna

Hemsida:

vadsboswitchtechgroup.se

Verksamhet:

Vadsbo SwitchTech Group, via dotterbolagen Vadsbo Transformatorer och dess dotterbolag SwitchTech, utvecklar och säljer intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Vadsbo SwitchTech Group AB hette tidigare Amago Capital AB. Amago Capital AB hette tidigare Fotoquick AB.

Ägare:

De största ägarna innan nyemissionen inför noteringen; Fore C Investment Holding AB (Göran Nordlund) 20 %, Jovitech Invest AB (Carl Schneider) 20 %, Jonas Nordlund 20 %, EMK Holding AB (Martin och Kristian Larsson) 18 %.

Lista:

Aktietorget

Status:

Genomförd

Tid:

3 maj 2016

Värdering:

Uppdatering: 51,3 Mkr post money.

41,2 Mkr pre-money och 51,3 Mkr post money om hela emissionen blir fulltecknad inför noteringen.

Övrigt:

Amago Capital AB bytte i början av 2016 namn till Vadsbo SwitchTech Group AB, efter att förvärvat 100% av aktierna i Vadsbo Transformatorer med det helägda dotterbolaget SwitchTech AB.

Vadsbo SwitchTech Group gör en företrädesemission i februari 2016.

Inga noteringsplaner har kommunicerats, men att sådana planer finns vore rimligt då man paketerar ett befintligt företag i ett publikt aktiebolag med flera hundra aktieägare, som finns kvar från att bolaget tidigare var noterat.

Uppdatering: Vadsbo SwitchTech Group gör en nyemission och noteras på Aktietorget den 3 maj 2016.

Uppdatering: Vadsbo SwitchTech Group börjar handlas på Aktietorget den 2 maj 2016.

Uppdatering: Vadsbo SwitchTech Group börjar handlas på Aktietorget den 3 maj 2016.

Uppdaterat: 2016-05-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss