Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i V&A Capital Ltd
V&A Capital Ltd

V&A Capital Ltd
Merlin Place, Milton Road
Cambridge

Hemsida:

www.vacapital.co.uk

Verksamhet:

V & A Capital Ltd är ett private equity-bolag som investerar i buyout och utvecklingskapital, främst inom socker, sötningsmedel för spannmål och stärkelseindustrin, genom införandet av innovativa koncept, produkter och marknader. Särskild betoning kommer att ligga på produktion och kommersialisering av etanol som en ny källa av icke-förorenande energi som blandas med bensin och används som bränsle. Fokus kommer även att vara på bio-diesel, en ny källa till bioenergi som används som bränsle.

Ägare:

V & A Capital Ltd gör ett omvänt förvärv av 360 Holding AB som är noterat på First North.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Inställd

Värdering:

Övrigt:

V & A Capital Ltd gör ett omvänt förvärv av 360 Holding AB som är noterat på First North. Den tidigare betting-verksamheten säljs till de tidigare huvudägarna ledda av Anders Holmstedt. 360 Holding AB byter namn till V&A Capital AB och kommer omgående att ansöka om notering på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Finurba Corporate Finance har under december 2008 bekräftat att det avtal som de haft med V & A Capital Ltd, där man avtalat om att 360 Holding ska förvärva V & A Capital Ltd genom en apportemission, inte kan genomföras på grund av att V & A Capital Ltd inte levt upp till sina åtaganden.

Uppdaterat: 2008-12-16

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss