Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Trollhättan Mineral AB

Trollhättan Mineral AB
Stampgatan 12
46273 Vänersborg

Hemsida:

www.tmgroupsweden.com

Verksamhet:

Trollhättan Mineral AB arbetar med handel av metaller, metallföreningar, legeringar och andra råvaror för legerings- och stålindustrin. Trollhättan Mineral AB är också moderbolag och äger ett antal bolag med koppling till gruvbranschen. Millfill AB utgör den största delen och består huvudsakligen av en kvarnanläggning för malning av olika former av bindemedel och mineral.

Ägare:

Avtal är träffat om att Archelon Mineral AB köper 25 % av Trollhättan Mineral AB, samt att huvudägaren i Trollhättan Mineral AB ger bort egna aktier motsvarande 10 % av företaget till Archelon Minerals aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Ej satt

Värdering:

Övrigt:

Intius AB som är noterat på Aktietorget har i början av juni 2010 beslutat att anställa Trollhättan Minerals VD som VD för Intius. Intius AB har ingen verksamhet utan vill apportera in en verksamhet. Mycket pekar alltså på att Trollhättan Mineral noteras på Aktietorget via ett omvänt förvärv av Intius AB.

Uppdatering: Intius meddelade i slutet av augusti 2010 att man gör ett omvänt förvärv av Trollhättan Mineral, vilket alltså innebär att Trollhättan Mineral blir noterat på Aktietorget. Intius gamla aktieägare kommer att äga 29,2 % av aktierna i företaget efter förvärvet.

Uppdatering: Intius omvända förvärv av Trollhättan Mineral blir inte av. Nya ekonomiska krav har ställts på Intius (av Stefan Frohm) och Trollhättan Mineral vill inte ingå någon affär när det finns ekonomiska och juridiska frågor som är outredda.

Uppdatering: Det blir ingen notering av Trollhättan Mineral AB. Istället har TM Group bildats, som innehåller Trollhättan Mineral och ett antal andra bolag, som noteras på Aktietorget i slutet av 2010.

Uppdatering: På grund av ett långvarigt produktionsstopp hos den huvudsakliga kunden för Trollhättan Mineral AB (TMAB) har ett akut likviditetsproblem uppstått hos TMAB. Sammanslagningen mellan TMAB och Intius AB har därför med omedelbar verkan avbrutits.

Uppdaterat: 2011-01-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss