Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Tripep AB

Tripep AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

tripep.se

Verksamhet:

Tripep har tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av genetiska vaccin (IVIN) samt vaccin och terapi mot hepatit B-, hepatit C- och hepatit D-virus.

Ägare:

Chrontech Pharma AB 100 %, som säljer Tripep AB till AB Kulissen, och där Chrontech Pharma ABs nuvarande aktieägare under våren 2015 erbjuds att delta i en nyemission i Tripep AB.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Oklar tidsplan.

Värdering:

Övrigt:

Chrontech Pharma AB meddelade i mitten av november 2014 att de ska bli ett fastighetsbolag. Nuvarande verksamhet flyttas till dotterbolaget Tripep AB, vilket säljs till AB Kulissen. Under våren 2015 ska sedan Tripep AB göra en nyemission riktad till dagens aktieägare i Chrontech Pharma AB. Vi utgår ifrån att Tripep AB sedan ska listas.

Uppdatering: Månadsskiftet maj/juni 2015 har ingenting hörts från Tripep. Oklart vad som händer.

Uppdatering: I slutet av augusti 2015 meddelar Chrontech Pharma AB, eller rättare sagt Fastilium Property Group AB som bolaget numera heter, att läkemedelsverksamheten har överförts till Tripep AB, som sedan sålts till AB Kulissen. Den tidigare planen att låta de gamla aktieägarna köpa in sig sägs stå fast. Någon notering i närtid är inte planerad.

Uppdaterat: 2015-08-25

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss