Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Trig Social Media AB
Trig Social Media AB

Trig Social Media AB
Box 1268
131 28 Nacka Strand

Hemsida:

trig.com

Verksamhet:

Trig Social Media bedriver via dotterbolag verksamhet, bland annat Trig.com.

Ägare:

Trig Media Group AB 100 %, som sannolikt avser att sprida en del av ägandet i sitt nätverk.

Uppdatering: Trig Social Media AB gör en nyemission under juni-juli 2014 riktad till aktieägarna i Trig Media Group AB.

Uppdatering mitten av augusti 2014: Trig Media Group AB (Phillip Cook) 74,79 %, Waylander Management Ltd 4,98 %, Nordic Company Ltd 4,81 %, Social Media Investments Ltd 4,80 %, Southern Company Ltd 4,12 %, Castleview Support Services Ltd 4,10 %, Övriga (442 personer) 2,40 %.

Lista:

Frankfurt Stock Exchange - General Standard

Status:

Genomförd

Tid:

18 september 2014

Värdering:

0,40 EUR per aktie i nyemissionen under juni-juli 2014, vilket ger en pre-money-värdering på 132,5 MEUR.

Övrigt:

Trig Media Group AB (som tidigare var noterat på Aktietorget) har skapat Trig Social Media AB där man placerat sitt dotterbolag Trig Entertainment AB. Närstående Viral Angels skriver i slutet av maj 2014 att Trig Social Media AB ska listas och att PWC har gjort sin revision på båda bolagen vilket gör att arbetet med ett listningsprospekt kan slutföras. En listning uppskattar Viral Angels ska bli av inom kort.

Uppdatering: Viral Angels meddelade den 3 juni 2014 att Trig den 4 juni lämnar in sitt prospekt till den svenska Finansinspektionen. Man skriver vidare att Finansinspektionen sedan har 20 dagar på sig att godkänna prospektet och att Viral Angels sedan kan fortskrida med att notera Trig på Frankfurt Stock Exchange.

Uppatering: Viral Angels meddelar att Trig Social Media ska göra en nyemission innan sin notering i Frankfurt. Dokument för emissionen kommer att produceras av Mangold Fondkommission.

Uppdatering: Trig Social Media AB gör en riktad nyemission till Trig Media Group ABs aktieägare under juni-juli 2014.

Uppdatering: Finansinspektionen verkar inte ha godkänt prospektet, då det varken är publicerat på Trigs hemsida eller på FIs hemsida. Eftersom det dokumentet skulle vara grunden för en notering i Frankfurt så blir statusen på noteringsplanen något oklar.

Uppdatering: Något prospekt blev aldrig godkänt och Trig/Viral Angels har inte kommunicerat något om saken. Vi betraktar planerna som inställda.

Uppdatering: Den 1 september 2014 skriver Trig Social Media att deras prospekt har blivit godkänt av FI (dock inte publicerat på FIs hemsida den dagen). Och att företaget ska noteras på Frankfurtbörsens General Standard-lista. Den 18 september 2014 är det planerat att första dag för handel ska vara.

Uppdaterat: 2014-09-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss