Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Treflex Holding AB
Treflex Holding AB

Treflex Holding AB
Centralv. 2
19476 Upplands Väsby

Hemsida:

www.treflex.se

Verksamhet:

Treflex Holding äger sex olika bolag. Fem av bolagen tillverkar och säljer livsmedel med lokal anknytning. Trelfex äger även ett mindre pensionat.

Ägare:

Innan nyemissionen i maj 2009 äger Sören Lindvall 37,34 % och Ingemar Andersson 37,34 %. Totalt 34 aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Vi betraktar planerna som inställda.

Värdering:

Pre-money vid nyemissionen i maj 2009 var 14,86 Mkr. Till det kommer 1,2 - 5,0 Mkr i nyemissionen.

Övrigt:

Treflex Holding planerar att notera sig på en mindre lista, så som Aktietorget eller First North.

Uppdatering: Oklar status på tidigare kommunicerad plan att lista aktien.

Uppdatering: Treflex Holdings verksamhet utvecklas inte som planerat. Vi betraktar planerna på en notering som inställda.

Uppdaterat: 2013-09-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss