Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Transferator AB
Transferator AB

Transferator AB
Skeppsbron 6
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.transferator.se

Verksamhet:

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Ägare:

75 % ägs av Basiq Networks BN AB, som delar ut delar av aktierna i dotterbolaget Basiq Networks Sverige AB till sina aktieägare innan notering. 25 % ägs av de tidigare ägarna till Nordiska Stadsnätstjänster AB, företaget som Basiq Networks Sverige AB köpt.

Lista:

Aktietorget

Status:

Genomförd

Tid:

15 mars 2007

Värdering:

Övrigt:

Noteringsplanerna meddelades efter att Basiq Networks BNs dotterbolag Basiq Neworks Sverige meddelat att de köper Nordiska Stadsnätstjänster AB.

Uppdatering: Basiq Networks Sverige AB byter namn till DO Networks Sverige AB.

Uppdatering: Bolaget är godkänt för notering på Aktietorget under förutsättning att ägarspridningskravet är uppfyllt.

Uppdatering: Företaget skulle noteras den 7 februari, men skjuter något på datumet då adminastrationen av aktierna tar längre än väntat.

Uppdaterat: 2012-04-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss