Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i TopRight Nordic AB
TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6 BV
115 26 Stockholm

Hemsida:

toprightnordic.com

Verksamhet:

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; FAAV Invest AB 14,3 %, SvFFAB 11,9 %, Yimyame 7,7 %, Övriga ägare, 92 st 66,1 %

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

15 december 2017

Värdering:

Uppdatering: 118,7 Mkr post money.

100,7 Mkr pre-money och 119,6 Mkr post money vid erbjudandet inför noteringen.

Övrigt:

TopRight gör en nyemission under första halvan av september 2017 och ska sedan notera sig på NGM Nordic-MTF under oktober 2017.

Uppdatering: Bolgets notering på NGM Nordic-MTF är planerad till mitten av oktober 2017.

Bolaget uppger att emissionen blev ett par procent övertecknad och att de därför får in 18,0 Mkr. Enligt memorandumet var emissionen på 18,9 Mkr. Så vad som hände med 0,9 Mkr har vi inte koll på.

Uppdatering: TopRight skulle ha noterats på NGM Nordic-MTF i mitten av oktober. I början av november 2017 hör en läsare av sig som kontaktat bolaget, han hade fått uppgiften att det kan dröja en månad.

Uppdatering: Handeln på NGM Nordic-MTF startar den 15 december 2017.

Uppdaterat: 2017-12-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss