Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i TM Group AB
TM Group AB

TM Group AB
Stampgatan 12
46273 Vänersborg

Hemsida:

www.tmgroupsweden.com

Verksamhet:

TM Group består av Trollhättan Mineral AB plus ett antal företag som har det gemensamma att deras verksamheter kretsar runt mineraler och mineralhantering. Mycket av verksamheten har sin begynnelse i de tunga industrietableringar som bedrivs i Vargön och Trollhättan. I koncernen finns även en rederiverksamhet i form av Vargön Shipping AB.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Q4 2010

Värdering:

Övrigt:

TM Group presenterar sig på Aktietorgsdagen den 25 oktober 2010 i Stockholm. Trollhättan Mineral AB planerade tidigare en egen notering på Aktietorget via ett omvänt förvärv av Intius AB, men den affären blev inte av.

Uppdaterat: 2010-10-11

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss