Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Titana AB

Titana AB
Kungsgatan 12
65111 Karlstad

Hemsida:

www.titana.se

Verksamhet:

Titana är ett investmentbolag som äger aktier i ett antal bolag. Titana AB hette tidigare Aqualiv AB och utvecklade och tillverkade då marina säkerhetsprodukter. Aqualiv AB hette tidigare Mobwatcher AB.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

16 mars 2007

Värdering:

14,9 Mkr efter emissionen enligt emissionsvillkoren.

Övrigt:

Företaget planerar att göra en nyemission i samband med noteringen. Uppdatering: Företagets nyemission fulltecknades första dagen och man väljer därför att tidigarelägga noteringen.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss