Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Teqnion AB
Teqnion AB

Teqnion AB
Dalvägen 8
169 56 Solna

Hemsida:

www.teqnion.se

Verksamhet:

Teqnion är moderbolaget i en koncern med dotterbolag som verkar inom smala tekniknischer.

Ägare:

Uppdatering: I mars 2018 tillkom 40 nya aktieägare, där Investment AB Spiltan var den största.

Vixar AB.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

4 april 2019

Värdering:

Uppdatering: 419,3 Mkr post money.

339,3 Mkr pre-money och 419,3 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

I början av januari 2018 fick vi av en person som alltid kommer med korrekt information veta att Teqnion sonderar marknaden för en notering under slutet av 2018 eller 2019.

Uppdatering: I mitten av mars 2018 skriver Redeye att Teqnion "...genomförde i februari 2018 en riktad emission om ca 20 MSEK till institutionella och professionella investerare inför planerad notering på en marknadsplats inom 12 månader. Intresset bland investerare var mycket stort och emissionen blev övertecknad. Investment AB Spiltan var den största institutionella investeraren och deltog med ca 8 MSEK."

Uppdatering: I början av maj 2018 köpte Teqnion samtliga aktier i Grimstorps Byggkomponenter AB.

Uppdatering: Den 6 november 2018 förvärvade Teqnion samtiliga aktier i Stans & Press Industriservice i Olofström AB av Midway Holding AB.

Uppdatering: Den 5 december 2018 meddelade Teqnion att de förvärvat medicinteknikföretaget Eloflex AB.

Uppdatering: Teqnion presenterar sig för investerare i början av mars 2019.

Uppdatering: Teqnion noterar sig på First North den 4 april 2019.

De fem cornerstone-investerarna som tar större delen av nyemissionen på 80 Mkr är Creades AB (publ) (32,5 MSEK), Consensus Asset Management AB (publ) (16,25 MSEK), Aktia Fondbolag Ab (7,54 MSEK), Familjen Hamberg (5,85 MSEK) och Familjen Kjell (2,6 MSEK).

Uppdatering: Erbjudandet tecknades till 515 procent med över 10 000 teckningar och blev således kraftigt övertecknat.

Uppdaterat: 2019-04-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss