Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Systemhus AB
Systemhus AB

Systemhus AB
Centralplan 15
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.systemhus.se

Verksamhet:

Systemhus har en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt inom hyresrätter. Systemhus AB hette tidigare Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB.

Ägare:

Uppdatering: I slutet av april 2018 meddelade Raire Invest AB att de delar ut 10 miljoner aktier i Systemhus AB till sina aktieägare, och efter det har kvar 6,6 miljoner aktier.

Uppdatering: Uppdatering: Den 28 november 2017 är ägarna Luftman AB 77,56 %, Bo-Göran Hansen 1,68 %, Jan Bolin 1,39 %, Margareta Lantz 1,3 9 %, Övriga 17,98 %.

Medlemmar i Viral Angels har fått aktier.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Senvåren/Sommaren 2018

Värdering:

75 Mkr pre-money och 79,5 Mkr post money om emissionen under dec 2017-jan 2018 fulltecknas.

Övrigt:

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB har tidigare varit listat på Aktietorget, men avlistade sig år 2011 efter en del problem. Företaget sa i samband med detta att de i framtiden skulle återlista sig.

Vi är inte helt på det klara med om det finns någon operativ verksamhet i dagsläget eller om företaget är ett skal som väntar på ny verksamhet. I slutet av 2013 har vi dock fått indikationer på att det sker aktietransaktioner, med det sannolika målet att lista företaget.

Uppdatering: I slutet av januari 2014 började Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB handlas på Mangold-listan. Vilket är logiskt då företaget ingår i Viral Angels-Enwire-Trig-sfären och Mangold är den mäklarfirma där Viral Angels medlemmar runt om i världen har sina depåer.

Uppdatering: I slutet av 2014 handlas bolaget inte längre på Mangold-listan.

Uppdatering: Det verkar inte ha blivit något av bolaget.

Uppdatering: Northern Wind Ventures (fd Kopparberg Invest) gör en apportemission i jan-feb 2016 där de köper Systematiska Kapitalförvaltning (vi är något osäkra på om det är delar eller hela bolag).

Uppdatering: Under december 2017 - januari 2018 gör företaget en nyemission på upp till 4,5 Mkr. Företaget har inför detta bytt namn till Systemhus AB.

Bolaget skriver i samband med nyemissionen att de ska notera sig under våren 2018.

Uppdatering: Systemhus meddelade i mitten av december 2017 att de köper Fiber Solution Nordic AB för 18 Mkr som ska betalas 1 Mkr kontant och 17 Mkr i nyemitterade aktier. De skriver vidare att det är detta bolag som Power & Tower skulle ha köpt för 7 Mkr men att de inte hade kapacitet att göra det.

Uppdatering: I slutet av januari 2018 meddelade Systemhus att ny tidsplan för den planerade noteringen är senvåren eller sommaren 2018. Listningsprocessen ska bolaget påbörja under andra kvartalet 2018. Bolaget meddelade samtidigt att de även förlänger teckningsperioden på sin nyemission till den 19 februari 2018.

Uppdaterat: 2018-04-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss