Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Swedish Orphan International Holding AB
Swedish Orphan International Holding AB

Swedish Orphan International Holding AB
Drottninggatan 98
11160 Stockholm

Hemsida:

www.swedishorphan.com

Verksamhet:

Swedish Orphan Internationa skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, utveckla, registrera, tillverka, distribuera, marknadsföra och saluföra läkemedel speciellt avsedda för behandling men ej begränsade till behandling av sällsynta sjukdomar (orphan drugs) och övriga läkemedel.

Ägare:

Investor

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Inställd

Tid:

Företaget uppköpt januari 2010.

Värdering:

Övrigt:

Uppdatering: Biovitrum AB köpte i januari 2010 upp Swedish Orphan. Ingen notering således.

Uppdaterat: 2010-02-20

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss