Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Svenska Capital Oil AB
Svenska Capital Oil AB

Svenska Capital Oil AB
Engelbrektsgatan 32
411 37 Göteborg

Hemsida:

www.capitaloil.se

Verksamhet:

Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina.

Ägare:

Företaget har cirka 2000 aktieägare. Ägarspridning gjord via Yield. Yield äger cirka 20 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

12 juni 2007

Värdering:

Övrigt:

Nära koppling till Yield. Uppdatering: Notering var aktuell under 2006, men har skjutits till första halvåret 2007. Uppdatering: Företaget planerar en nyemission på 100 Mkr i samband med notering på First North i juni.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss