Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Svanova Biotech AB
Svanova Biotech AB

Svanova Biotech AB
Virdings Allé 47
75450 Uppsala

Hemsida:

www.svanova.se

Verksamhet:

Svanova utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter inom veterinärmedicin och livsmedelshygien till främst statliga laboratorier och djurägarföreningar.

Ägare:

Innan nyemissionen inför listnignen: Stiftelsen Albert Hjärrefonden 39,2 %,
Innovationsbron AB 9,7 %, SLU Holding AB 9,5 %, Lantbrukarnas Ekonomi AB 7,1 %,
Newfour AB 6,6 %, Stiftelsen Lantbrukets Utveckling 5,3 %, Övriga ägare (cirka 40 st) 22,7 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Notering inställd - Företaget försatt i konkurs den 18 maj 2011

Värdering:

Pre-money 8,96 Mkr och 14,96 Mkr post money om emissionen inför listningen fulltecknas.

Övrigt:

Svanova presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i Tierp den 22 mars 2011. Företaget gör en nyemission och listar sig sedan på Aktietorget.

Uppdatering: Svanova hade tänkt att få sina aktier listade den 29 april 2011. Företaget skriver dock att resultatutvecklingen under första kvartalet varit sämre än väntat och att det därför kommer ta längre tid att uppnå sina prognoser. Man väljer därför att återkalla emissionen och ställa in listningen på Aktietorget.

Uppdatering: Svanova försattes i konkurs den 18 maj 2011.

Uppdaterat: 2011-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss