Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Sotkamo Silver AB
Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Ägare:

Noterat på NGM-börsen i Sverige. Har både svenska och finska aktieägare.

Lista:

Nasdaq Helsingfors

Status:

Genomförd

Tid:

17 juli 2012

Värdering:

Noterat på NGM-börsen.

Övrigt:

Sotkamo Silver är noterat på NGM-börsen i Sverige. Företaget gör under början av juni två emission på 81 Mkr styck, där den ena vänder sig till allmänheten i Finland. Efter emissionen planerar Sotkamo en parallellnotering på Nasdaq OMX Helsingfors.

Uppdatering: Aktierna beräknas bli noterade på Nasdaq OMX Helsingfors den 9 juli 2012.

Uppdatering: Nytt datum för noteringen är 17 juli 2012.

Uppdaterat: 2012-07-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss