Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SolTech Energy Sweden AB
SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge

Hemsida:

www.soltechenergy.se

Verksamhet:

SolTech Energy har sin grund i KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning – Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn. De lyckades, genom att förena vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv, utveckla ett unikt solenergisystem.

Ägare:

700 aktieägare.

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Status:

Genomförd

Tid:

17 mars 2010

Värdering:

Pre-money 94,4 Mkr och 103,9 Mkr post money enligt emissionsvillkoren under oktober/november 2009.

Övrigt:

SolTech Energy gör en nyemission på 9,5 Mkr under oktober/november 2009.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss