Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SIG Invest AB
SIG Invest AB

SIG Invest AB
Stjärnplan 3
216 18 Limhamn

Hemsida:

siginvest.se

Verksamhet:

SIG Invest är ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolagets strategi är att skapa tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Ägare:

Svenska Investeringsgruppen AB, Astrén Invest AB och Tomas M Holding AB är större ägare.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Fjärde kvartalet 2019

Värdering:

Övrigt:

I slutet av oktober 2017 kallar SIG Invest till en extra bolagsstämma där en av punkterna är att bemyndiga styrelsen att göra riktade emission, där ett av syftena är att skapa ägarspridning för en eventuell notering. För ett år sedan förde bolaget även samtal om samgående med noterade Acrinova, men de samtalen avslutades.

Uppdatering: I början av november 2018 släppte bolaget en kvartalsrapport och där nämns inte ens en notering.

Uppdatering: I början av september 2019 meddelade SIG Invest att de planerar att notera sig genom att överta Deflamos plats på First North. I denna transaktion skulle Deflamos nuvarande aktieägare bli ägare till 5 % av det nya bolaget och SIG Invests aktieägare 95 %. Transaktionen är villkorad av Nasdaqs godkännande.

Uppdaterat: 2019-09-06

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss