Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SensoDetect AB
SensoDetect AB

SensoDetect AB
Kyrkog. 19
22222 Lund

Hemsida:

www.sensodetect.com

Verksamhet:

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Ägare:

Innan nyemissionen i oktober 2009; Johan Källstrand 14,3 %, Olle Olsson 13,8 %, Sara Fristedt Nehlstedt 10,7 %, Sören Nielzén 10,4 %, LUAB 6,6 %, Trinto AB (Leif Smeby) 5,8 %, Lars Gunnarsson 5,7 %,
Övriga (14 st.) 32,7 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

24 november 2009

Värdering:

Pre-money 31 Mkr och 39 Mkr post money om nyemission under oktober 2009 fulltecknas.

Övrigt:

SensoDetect gör en nyemission på 8 Mkr under oktober 2009.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss