Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Sensavis Holding AB
Sensavis Holding AB

Sensavis Holding AB
Stora Gråmunkegränd 3
11127 Stockholm

Hemsida:

sensavis.com

Verksamhet:

System för interaktiv 3d-visualisering.

Ägare:

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Oklart

Värdering:

Pre-money 30 Mkr och post money 38,5 Mkr om emissionen under maj/juni 2011 fulltecknas.

Övrigt:

Sensavis planerar att göra en nyemission under mitten av 2011.

Uppdatering: Oklart om det fortfarande finns en plan på notering.

Uppdatering: I slutet av mars 2013 meddelades att Sensavis tar hjälp av Capillum för finansiering. "I ett första steg kommer Capillum att teckna ett avtal med Sensavis om bryggfinansiering men tanken är att samarbetet skall fördjupas framöver och därmed kunna inkludera flera av de finansieringstjänster som Capillum kan erbjuda."

Uppdatering: Capillum meddelar i slutet av april 2013 att företaget har investerat i Sensavis. Hur mycket och till vilken värdering framgår dock inte.

Uppdatering: Kopparberg Invest, som har investerat i Sensavis, skriver i samband med sin nyemission "Sammantaget bedömer styrelsen i Kopparberg Invest att Sensavis har en intressant framtida potential och att bolaget inom det närmaste året kan bli uppköpt eller listas.".

Uppdaterat: 2013-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss