Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Seamless Distribution Systems AB
Seamless Distribution Systems AB

Seamless Distribution Systems AB
Box 6234
102 34 Stockholm

Hemsida:

seamless.se

Verksamhet:

Seamless Distribution Systems är ett teknologi- och voucher-distributionsföretag. Erbjuder bland annat påfyllning av kontantkort.

Ägare:

Uppdatering: Efter erbjudandet äger Seamless 27,3 % av SDS.

Seamless Distribution AB 100 %, som innan en notering skulle strukturera om ägandet.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

21 juli 2017

Värdering:

248,9 Mkr enligt det pris som Seamless Distribution ABs aktieägare erbjuds att köpa aktier inför noteringen.

Övrigt:

Seamless Distribution AB meddelade i mitten av mars 2017 i sin kallelse till årsstämman att de vill bemyndiga styrelsen att sälja Seamless Distribution Systems AB, antingen via en notering på First North eller via en direkt försäljning.

"Försäljningen är tänkt att ske antingen i) genom ett erbjudande med efterföljande listning av SDS aktier på Nasdaq First North, varvid Bolagets aktieägare erhåller inköpsrätter för aktier i SDS i proportion till deras aktieägande i Bolaget, eller ii) till en tredje part, under förutsättning att priset för samtliga utestående aktier i SDS är högre än vad styrelsen, med stöd från sina rådgivare, uppskattar är det värde till vilket SDS aktier skulle handlas vid en listning."

Uppdatering: I början av maj 2017 meddelade Seamless att de inleder arbetet med att notera företaget på First North. ABG Sundal Collier och DNB Markets har utsetts till finansiella rådgivare.

Uppdatering: Seamless meddelade i mitten av maj 2017 att tidsplanen för noteringen av SDS är andra kvartalet 2017. Seamless aktieägare kommer att erhålla inköpsrätter. Seamless avser att ha kvar ca 15 % ägande i SDS.

Uppdatering: I början av juni 2017 säger bolaget att tidsplanen för listningen på First North är juli 2017.

Uppdatering: Den 21 juli 2017 noteras SDS på First North.

Uppdaterat: 2017-07-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss