Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Seabased AB
Seabased AB

Seabased AB
Sylveniusgatan 5 D
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.seabased.com

Verksamhet:

Seabased utvecklar system för utvinning av elenergi ur havsvågor.

Ägare:

Innan emissionen under april-maj 2018; Leijon Engineering 15,6 %, Cecondo Capital 15,3 %, Fortum Sweden 7,9 %, Scandinavian Rad. 6,6 %, Bernhoff Tech. 5,6 %, Verico Ltd 5,2 %, Johan Rosengren 4,8 %, Övriga 39,0 %.

Lista:

Euronext Growth Oslo

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status.

Värdering:

144,4 Mkr pre-money och 159,4 Mkr post money om emissionen under april-maj 2018 fulltecknas, exkl eventuella optioner etc.

Övrigt:

Seabased gör en emission under april-maj 2018 och skriver då att de planerar att göra en emission och notera sig i Sverige under 2018.

Uppdatering: I sin emissionsmarknadsföring framgår att Seabased planerar att notera sig på Merkur Market i Oslo.

Uppdatering: Ingenting nytt har i slutet av november 2018 ännu hörts om den utlovade noteringen under 2018. Bolaget har dock kallat till en extra bolagsstämma den 21 december 2018 där man vill bemyndiga styrelsen att göra emissioner.

Uppdatering: I mitten av januari 2019 gick dotterbolaget Seabased Industry AB i konkurs, ett bolag som ägnat sig åt att tillverka vågenergiutrustning. Bolaget säger att detta inte ska påverka de internationella avtalen. När det gäller Sotenäs-parken så försöker bolaget sälja den.

Uppdaterat: 2019-01-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss