Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Sea Power International AB
Sea Power International AB

Sea Power International AB
Solna Torg 19 5tr
17145 Solna

Hemsida:

www.seapowerinternational.se

Verksamhet:

Utvecklar, marknadsför och levererar system för att utvinna förnyelsebar, uthållig och miljövänlig energi. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av strömturbiner, tidvattenturbiner,
vågkraftverk samt småskaliga vindkraftverk.

Ägare:

Drygt 700 aktieägare i januari 2010.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Konkurs inledd den 31 juni 2011

Värdering:

119,5 Mkr enligt det pris per aktie, 6,50 kr, som dödsboet till grundaren säljer aktier för i januari 2010.

Övrigt:

Ingen specifik tidsplan för notering har givits.

Uppdatering: Sea Power International inledde konkurs den 31 juni 2011.

Uppdaterat: 2011-09-01

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss