Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Scypho AB
Scypho AB

Scypho AB
Kungsgatan 31
111 56 Stockholm

Hemsida:

scypho.se

Verksamhet:

Scypho utvecklar ett självlärande system för klimatstyrning som inte bara sparar energi, utan samtidigt förbättrar inomhusmiljön och komforten i byggnader. Scypho AB hette tidigare ATC Industrial Group Management AB.

Ägare:

Innan nyemissionen i januari 2014: Othken Invest 33,10 %, Fabius Management AB 17,73 %, A Widgren Invest AB 17,33 %, Torbjörn Seger 6,04 %, Neptunus AB 5,65 %, Övriga 20,15 %.

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Status:

Inställd

Tid:

Sannolikt inställd.

Värdering:

Vid nyemissionen januari-februari 2014: 79 Mkr pre-money och 94,5 Mkr om emissionen fulltecknas, samt knappt 99 Mkr om övertilldelningsoption används fullt ut.

Uppdatering: Post-money vid nyemissionen i jan-feb 2014 blev 88,9 Mkr.

Övrigt:

ATC gör en nyemission under januari-februari 2014 och planerar för att aktien ska listas på Alternativa.

Uppdatering: Vid nyemissionen under januari-februari 2014 fick företaget in 9,9 Mkr.

Uppdatering: I början av november 2014 har ingenting hörts om listningsplanerna sedan emissionen. Det finns inte heller någon IR-sida. Vi uppfattar listningsplanerna på Alternativa som inställda.

Uppdaterat: 2014-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss