Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i ScienceHouse Lund AB

ScienceHouse Lund AB
Box 292
79127 Lund

Hemsida:

www.euris.org/lund

Verksamhet:

ScienceHouse Lund skall bedriva utbildningsverksamhet som franchisetagare till sitt moderbolag European Institute of Science AB

Ägare:

European Institute of Science AB delar ut sitt innehav i ScienceHouse till sina aktieägare, vilket motsvarar 59 % av aktierna i företaget.

Uppdatering: European Institute of Science AB 100 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Bolaget avvecklas i slutet av 2013

Värdering:

Övrigt:

European Institute of Science AB delar ut sitt innehav i ScienceHouse till sina aktieägare, vilket motsvarar 59 % av aktierna i företaget. Några noteringsplaner har inte kommunicerats, men är en logisk plan när aktier delas ut på detta sätt.

Uppdatering: European Institute of Science AB har i mitten av 2013 ännu inte delat ut ScienceHouse Lund till sina aktieägare. ScienceHouse ägs nu även till 100 % av European Institute of Science AB.

Uppdatering: I slutet av 2013 beslutar European Institute of Science AB om att avveckla sitt dotterbolag ScienceHouse Lund AB.

Uppdaterat: 2013-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss